top of page

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA, SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

shutterstock_154758272.jpg

ODKRYJ

BIOGAZ I BIOMETAN

Klimat i środowisko w jakim dorastać będą przyszłe pokolenia, zależy od wielu decyzji inwestycyjnych podjętych już dziś. Zastąpienie paliw kopalnych w transporcie, przemyśle i energetyce, źródłami odnawialnymi, jak biometan i biogaz, pozwala ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto niestabilna sytuacja geopolityczna i kryzys na światowych rynkach energii, dodatkowo wpłynęły na zwiększenie ambicji dotyczących udziału biometanu w rynku gazowym Unii Europejskiej. 

shutterstock_1090075583.jpg
Zrzut ekranu 2022-10-05 111705.jpg

ZERO-EMISYJNY
TRANSPORT

Pojazdy bio-Natural Gas Vehicles (bioNGV) to zero-emisyjny transport z zastosowaniem paliw alternatywnych, sprężonego bio-CNG (bio-Compressed Natural Gas) lub skroplonego do temperatur kriogenicznych bio-LNG (bio-Liquified Natural Gas)

Zrzut ekranu 2022-10-05 111705.jpg

DOSTAWCY PALIW

Dostawcy paliw są zobowiązani do realizacji celów określonych dyrektywą RED II (w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Zmierzają one do zwiększenia udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu. Paliwa produkowane z biogazu i biometanu wspierają realizację tych celów.

shutterstock_104115746.jpg
shutterstock_2104069871.jpg
Zrzut ekranu 2022-10-05 111705.jpg

DEKARBONIZACJA PRZEMYSŁU

Coraz więcej przedsiębiorstw jest zobligowanych do wdrożenia strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Biometan, to oczyszczony biogaz, który spełnia standardy jakości gazu ziemnego, dlatego doskonale wpisuje się w cele dekrabonizacji procesów produkcyjnych.

obserwuj AbioFeed

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

KONTAKT

AbioFeed P.S.A.

Adres: ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

 

Telefon: +48 731 316 994

E-mail:

backoffice@abiofeed.com

marek@abiofeed.com

bottom of page